De beuken zijn geveld

De kap op de Nieuwelaan is gestart. In een week tijd zijn bijna alle beuken gekapt. Er staat nog één grote beuk waarover nog wordt getwijfeld of die als herinneringsboom blijft staan. Er is vooraf onderzoek gedaan naar bijzondere vogels en zoogdieren die in de holen kunnen voorkomen, maar dit gaf geen reden om bomen te sparen.

De grote stammen worden haardhout; het kleinere takkenafval gaat in de hakselaar en wordt gebruikt als biobrandstof. Volgende stap is het wegfrezen van de boomstobben en het afvoeren van de pulp. De nieuwe bomen worden pas aan het eind van het jaar ingeplant. De nieuwe aanplant loopt van de leemkuil tot aan de boerderij.

Zie ook foto’s

 

Reacties zijn gesloten.